เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม นายสมชาย ทมตะขม และนายกว่าง กาศกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล ได้ลงพื้นที่หมู่ 9 บ้านโนนสะอาดและหมู่ 11 บ้านกอโจด ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.น


2022-06-29
2022-06-29
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-27
2022-06-27
2022-06-24