เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2565 กองการศึกษา ได้จัดทำความสะอาดสถานที่และของเล่นเด็ก อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อฆ่าเชื้อตามมาตรการป้องกันโรคโควิท 19


2022-06-29
2022-06-29
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-27
2022-06-27
2022-06-24