เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th
 
 
 


นายสมชาย อำพันกาญจน์ นายอำเภอโชคชัย เป็นประธานในพิธีเปิดงานในการสั่งปิดหมู่บ้านคลองมะเดื่อ หมู่ 2 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา


วันที่ 19 กันยายน 2564 น นายสมชาย อำพันกาญจน์ นายอำเภอโชคชัย เป็นประธานในพิธีเปิดงานในการสั่งปิดหมู่บ้านคลองมะเดื่อ หมู่ 2 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากสถานการ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2021-10-18
2021-10-12
2021-10-12
2021-09-28
2021-09-23
2021-09-19
2021-09-19
2021-09-18
2021-09-14
2021-06-30