เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th
 
 
 


การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่หมู่ 15


วันที่ 18 กันยายน 2564 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม ได้มอบหมายให้คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เข้าร่วมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่หมู่ 15 ตามคำร้องเรียนของนายเขียด หมอกกระโทก และผู้เดือดร้อนในกรณีเดียวกัน บัดนี้ได้ดำเนินการขุดลอกพร้อมวางท่อ คสล.ขนาด 30*100 จำนวน 76 ท่อน และวางท่อประปาขนาด 1.5" ความยาวประมาณ 120 ม. พร้อมทำการทดสอบการระบายน้ำ ผลเป็นที่น่าพอใจอย่างมากของผู้ได้รับผลกระทบ 

2021-10-18
2021-10-12
2021-10-12
2021-09-28
2021-09-23
2021-09-19
2021-09-19
2021-09-18
2021-09-14
2021-06-30