เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th
 
 
 


ตรวจสอบการดำเนินตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


วันที่ 29 มิ.ย. 64  นายอำนวยศิลป์  มานะงาน  ปลัดอาวุโส และปลัดอำเภองานปกครอง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยมพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  จนท.สาธารณสุข  ผู้ใหญ่บ้าน ม.6, ม.9  ตำบลท่าเยี่ยม ออกพื้นที่ร่วมตรวจสอบการดำเนินตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้ประกอบกิจการโรงแรมในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม  และจากการตรวจสอบโรงแรม กรีนเวย์  รีสอร์ท   ตำบลท่าเยี่ยม  ได้ดำเนินการตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด

2021-10-18
2021-10-12
2021-10-12
2021-09-28
2021-09-23
2021-09-19
2021-09-19
2021-09-18
2021-09-14
2021-06-30