เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมส่งเยาวชนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูด้านยาเสพติด


เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยนายสมศักดิ์ ธรรมวุฒิพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยมได้เน้นถึงความสำคัญถึงโทษภัยยาเสพติด จึงได้จัดส่งกลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้เสพยาเข้ารับการบำบัดรักษากับค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอโชคชัย ซึ่งมีจำนวน 8 คน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มเยาวชน 3 คน และกลุ่มใช้แรงงานพนักงานบริษัทอีกจำนวน 5 คน ซึ่งเข้ารับการบำบัดรักษาเมื่อวันที่ 29 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2556 เป็นระยะเวลา 9 วัน ณ ค่ายโรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ( แจ้งเหตุเพลิงไหม้ เหตุสาธารณภัย สายด่วนโทร 044 756488 ) ดับเพลิงท่าเยี่ยม ครับ
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-27
2022-09-27
2022-09-26
2022-09-26
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-22
2022-09-22