เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 17 มิ.ย.67 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ดำเนินการนำผู้ป่วยยากไร้รายนายณรงค์ชัย ใหญ่ปัก หมู่ที่10 เข้ารับการฉีดยารักษาอาการป่วยทางจิตเวช ประจำเดือนมิ.ย. ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ


วันที่ 17 มิ.ย.67 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ดำเนินการนำผู้ป่วยยากไร้รายนายณรงค์ชัย ใหญ่ปัก หมู่ที่10 เข้ารับการฉีดยารักษาอาการป่วยทางจิตเวช ประจำเดือนมิ.ย. ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโจด
2024-07-19
2024-07-19
2024-07-18
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-15
2024-07-15
2024-07-15