เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 17 มิ.ย.67 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม และน.ส.รัชดา แดนชัยภูมิ หัวหน้าสำนักปลัดลงพื้นที่ดูบริเวณปลูกสร้างบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู


 วันที่ 17 มิ.ย.67 นายสุนทร  หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม และน.ส.รัชดา แดนชัยภูมิ หัวหน้าสำนักปลัดลงพื้นที่ดูบริเวณปลูกสร้างบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2567 ให้ผู้ยากไร้รายนายจำลอง ด่านกระโทก หมู่ที่ 3 โดยมีนายสมพงษ์ พวกกระโทก ผู้ใหญ่บ้านหมู่3 และน.ส.สุจริยา ปิ๊บกระโทก ร่วมกันกำหนดจุดบริเวณปลูกสร้างบ้านตามโครงการดังกล่าว

2024-07-19
2024-07-19
2024-07-18
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-15
2024-07-15
2024-07-15