เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่17 มิ.ย.67 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ดำเนินการส่งตัวคนงานพิการตามโครงการพิเศษจ้างงานคนพิการ โดยบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จ้างงานคนพิการรายนางสาวทุน พวงกระโทก หมู


วันที่17 มิถุนายน 2567 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ดำเนินการส่งตัวคนงานพิการตามโครงการพิเศษจ้างงานคนพิการ โดยบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จ้างงานคนพิการรายนางสาวทุน พวงกระโทก หมู่ที่14 ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโจด เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อไป

2024-07-19
2024-07-19
2024-07-18
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-15
2024-07-15
2024-07-15