เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 15.30-18.00 น. กองคลัง เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ออกให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยมีการ


วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 15.30-18.00 น.                                              กองคลัง เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ออกให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยมีการแบ่งการให้บริการ ออกเป็น 2 สาย ดังนี้                                                                                  สายที่ 1 ให้บริการ หมู่ 13 บ้านกอโจด-ไทรย้อย  ณ  ศาลากลางหมู่บ้าน                                     สายที่ 2 ให้บริการ หมู่ 16 บ้านหนองกก  ณ ศาลากลางหมู่บ้าน

2024-07-19
2024-07-19
2024-07-18
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-15
2024-07-15
2024-07-15