เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม นำโดยนายสุนทรหาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยมพร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ทหารผ่านศึก และคณะครู นักศึกษา สกร.อำเภอโชคชัย เข้าร่ว


วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม นำโดยนายสุนทรหาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยมพร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ทหารผ่านศึก และคณะครู นักศึกษา สกร.อำเภอโชคชัย เข้าร่วมโครงการปลูกป่าในพื้นที่สาธารณประโยชน์ วันต้นไม้ประจำของชาติ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่100ล้านต้นประจำปีงบประมาณ 2567 ณ บริเวณข้างสระประปาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-14