เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที 21 พฤษภาคม 2567 นางสาววรรณดา กอยเมืองปัก รองปลัดเทศบาลและนางสาวรัชดา แดนชัยภูมิ หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เข้าร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 85 ปี และเปิดอาคารโรงอาหาร ณ โรงเรียนท่าเยี่ยมวิทยา


วันที 21 พฤษภาคม 2567 นางสาววรรณดา กอยเมืองปัก รองปลัดเทศบาลและนางสาวรัชดา แดนชัยภูมิ หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เข้าร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 85 ปี และเปิดอาคารโรงอาหาร ณ โรงเรียนท่าเยี่ยมวิทยา
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-14