เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


เมื่อวันที่  4 - 6  พฤษภาคม  2562  ที่ผ่านมา  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม   ได้เข้าร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ณ        วัดใหม่สระประชุม และ หอประชุมอำเภอโชคชัย  
2022-11-28
2022-11-28
2022-11-27
2022-11-25
2022-11-24
2022-11-23
2022-11-21
2022-11-21
2022-11-20
2022-11-18