เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2562


เมื่อวันที่  24  เมษายน  2562  ที่ผ่านมา  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ได้จัดโครงการจัดงานวันเทศบาล โดยมีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม    พนักงาน  เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  เข้าร่วมรับฟังสารเนื่องในวันเทศบาล ตลอดจนร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์  โดยทำความสะอาดถนนบริเวณป้อมตำรวจซีพีเอฟ  ตำบลท่าเยี่ยม  อำเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา      
2022-11-28
2022-11-28
2022-11-27
2022-11-25
2022-11-24
2022-11-23
2022-11-21
2022-11-21
2022-11-20
2022-11-18