เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562


เมื่อวันที่   24  พฤศจิกายน  2561  นายสมศักดิ์  ธรรมวุฒิพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ  สนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กเยาวชน ประชาชนและผู้นำท้องถิ่นของตำบลท่าเยี่ยม  ได้ออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา  และรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์    รู้รักสามัคคีในหมู่คณะ   รู้แพ้  รู้ชนะ   รู้อภัย...  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรัก ความเป็นหมู่คณะ  และเกิดมิตรภาพที่ดีระหว่างชุมชน     
2023-10-04
2023-10-04
2023-10-04
2023-10-03
2023-10-03
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-02