เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม