เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม