เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมไตรมาสที่ 1-4 ปีงบประมาณ 2559

    รายละเอียดข่าว

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นได้กำหนดแผนฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2558-กันยายน 2559 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 14 ต.ค. 2558