เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
กองทุน สป.สช เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แจ้งผลการพิจารณาโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 มี.ค. 2562 ]154
2 แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปีงบประมาณ 2562 [ 27 ก.พ. 2562 ]6
3 ขอเชิญประชุม ครั้งที่2/2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]140
4 คำสั่งอนุกรรมการกลั่นกรองแผนสุขภาพตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ก.พ. 2562 ]168
5 ขอเชิญเข้าร่วมประชาคมการจัดทำแผนสุขภาพตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 13 ธ.ค. 2561 ]171
6 ขอเชิญประชุมครั้งที่1/2562 [ 3 ธ.ค. 2561 ]166
7 คำสั่งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 8 พ.ย. 2561 ]171
8 รายงานตรวจสอบสิทธิ์ LTC ของ อปท. [ 10 ก.ย. 2561 ]193
9 หนังสือแสดงความจำนงเข้าร่วมดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ [ 10 ส.ค. 2561 ]211
10 ขอเชิญประชุม ครั้งที่ 3/2561 [ 31 ก.ค. 2561 ]211
11 การสนับสนุนงบประมาณตามแผนสุขภาพตำบลท่าเยี่ยม ปีงบประมาณ 2561 [ 30 ม.ค. 2561 ]257
12 ขอเชิญประชุม ครั้งที่ 2/2561 [ 23 ม.ค. 2561 ]244
13 ขอเชิญประชุม ครั้งที่ 1/2561 [ 21 พ.ย. 2560 ]245
14 ขอเชิญจัดส่ง แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/เพื่อขอรับเงินงบประมาณดำเนินการจากกองทุนฯ [ 21 พ.ย. 2560 ]276
15 ฐานะการเงินการคลังกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 3 ส.ค. 2560 ]269
16 ขอเชิญประชุม ครั้งที่ 3 [ 21 ก.ค. 2560 ]252
17 แผนสุขภาพตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 1 มี.ค. 2560 ]273
18 ขอเชิญประชุม ครั้งที่ 2 [ 14 ก.พ. 2560 ]267
19 ขอเชิญจัดส่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับงบประมาณดำเนินการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ในปีงบประมาณ พ.ศ 2560 [ 6 ธ.ค. 2559 ]302
20 ขอเชิญประชุม ครั้งที่ 1 [ 1 ธ.ค. 2559 ]282
 
หน้า 1|2