เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
กองทุน สป.สช เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แจ้งผลการพิจารณาโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 มี.ค. 2562 ]49
2 ขอเชิญประชุม ครั้งที่2/2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]49
3 คำสั่งอนุกรรมการกลั่นกรองแผนสุขภาพตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ก.พ. 2562 ]47
4 ขอเชิญเข้าร่วมประชาคมการจัดทำแผนสุขภาพตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 13 ธ.ค. 2561 ]50
5 ขอเชิญประชุมครั้งที่1/2562 [ 3 ธ.ค. 2561 ]46
6 คำสั่งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 8 พ.ย. 2561 ]49
7 รายงานตรวจสอบสิทธิ์ LTC ของ อปท. [ 10 ก.ย. 2561 ]102
8 หนังสือแสดงความจำนงเข้าร่วมดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ [ 10 ส.ค. 2561 ]104
9 ขอเชิญประชุม ครั้งที่ 3/2561 [ 31 ก.ค. 2561 ]107
10 การสนับสนุนงบประมาณตามแผนสุขภาพตำบลท่าเยี่ยม ปีงบประมาณ 2561 [ 30 ม.ค. 2561 ]138
11 ขอเชิญประชุม ครั้งที่ 2/2561 [ 23 ม.ค. 2561 ]143
12 ขอเชิญประชุม ครั้งที่ 1/2561 [ 21 พ.ย. 2560 ]144
13 ขอเชิญจัดส่ง แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/เพื่อขอรับเงินงบประมาณดำเนินการจากกองทุนฯ [ 21 พ.ย. 2560 ]153
14 ฐานะการเงินการคลังกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 3 ส.ค. 2560 ]180
15 ขอเชิญประชุม ครั้งที่ 3 [ 21 ก.ค. 2560 ]151
16 แผนสุขภาพตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 1 มี.ค. 2560 ]151
17 ขอเชิญประชุม ครั้งที่ 2 [ 14 ก.พ. 2560 ]162
18 ขอเชิญจัดส่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับงบประมาณดำเนินการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ในปีงบประมาณ พ.ศ 2560 [ 6 ธ.ค. 2559 ]186
19 ขอเชิญประชุม ครั้งที่ 1 [ 1 ธ.ค. 2559 ]160
20 จัดบอร์ดถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร [ 20 ต.ค. 2559 ]195