เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th
 
 
กองทุน สป.สช เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนสุขภาพตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]1
2 แผนสุขภาพตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2563(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563) [ 13 พ.ค. 2563 ]1
3 แจ้งผลการพิจารณาโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 มี.ค. 2562 ]1
4 แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปีงบประมาณ 2562 [ 27 ก.พ. 2562 ]2
5 ขอเชิญประชุม ครั้งที่2/2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]1
6 คำสั่งอนุกรรมการกลั่นกรองแผนสุขภาพตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ก.พ. 2562 ]2
7 ขอเชิญเข้าร่วมประชาคมการจัดทำแผนสุขภาพตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 13 ธ.ค. 2561 ]1
8 ขอเชิญประชุมครั้งที่1/2562 [ 3 ธ.ค. 2561 ]1
9 คำสั่งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 8 พ.ย. 2561 ]1
10 รายงานตรวจสอบสิทธิ์ LTC ของ อปท. [ 10 ก.ย. 2561 ]1
11 หนังสือแสดงความจำนงเข้าร่วมดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ [ 10 ส.ค. 2561 ]1
12 ขอเชิญประชุม ครั้งที่ 3/2561 [ 31 ก.ค. 2561 ]1
13 การสนับสนุนงบประมาณตามแผนสุขภาพตำบลท่าเยี่ยม ปีงบประมาณ 2561 [ 30 ม.ค. 2561 ]2
14 ขอเชิญประชุม ครั้งที่ 2/2561 [ 23 ม.ค. 2561 ]2
15 ขอเชิญประชุม ครั้งที่ 1/2561 [ 21 พ.ย. 2560 ]2
16 ขอเชิญจัดส่ง แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/เพื่อขอรับเงินงบประมาณดำเนินการจากกองทุนฯ [ 21 พ.ย. 2560 ]2
17 ฐานะการเงินการคลังกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 3 ส.ค. 2560 ]2
18 ขอเชิญประชุม ครั้งที่ 3 [ 21 ก.ค. 2560 ]2
19 แผนสุขภาพตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 1 มี.ค. 2560 ]3
20 ขอเชิญประชุม ครั้งที่ 2 [ 14 ก.พ. 2560 ]2
 
หน้า 1|2