เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 440 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
321 ประกาศขอยายเวลาการสรรหาผู้รับจ้างงานตกลงราคา จำนวน 4 โครงการ [ 13 ก.ค. 2559 ]146
322 ประกาศจัดหาพัสดุ วัสดุการศึกษา (กองการศึกษา) [ 12 ก.ค. 2559 ]149
323 ประกาศจัดหาพัสดุ วัสดุก่อสร้า (กองช่าง) [ 12 ก.ค. 2559 ]160
324 ประกาศจัดหาพัสดุ วัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) [ 12 ก.ค. 2559 ]148
325 ประกาศขอขยายเวลา จัดหาพัสดุ วัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ [ 12 ก.ค. 2559 ]142
326 ประกาศขอขยายเลา จัดหาพัสดุ จ้างเหมาจัดทำตรายาง [ 12 ก.ค. 2559 ]149
327 ประกาศจัดหาพัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (บันไดข้างหัวเก๋งรถบรรทุกขยะพร้อมติดตั้ง (ขนาด บันได 4 ขั้น ความสูง 140 ซม. ความกว้าง 24 ซม.) จำนวน 1 คู่ [ 12 ก.ค. 2559 ]160
328 ประกาศจัดหาพัสดุ (วัสดถสำนักงาน ธงชาติ , ธงตราสัญญาลักษณ์ ฯลฯ) [ 30 มิ.ย. 2559 ]142
329 ประกาศจัดหาพัสดุ (วัสดถุคอมพิวเตอร์) [ 30 มิ.ย. 2559 ]155
330 จัดหาพัสดุ (จัดทำตรายาง) [ 30 มิ.ย. 2559 ]161
331 ประกาศจัดหาพัสดุ (วัสดุคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 รายการ [ 29 มิ.ย. 2559 ]150
332 ประกาศ จัดหาพัสดุ (จ้างเหมาจัดทำตรายาง) [ 29 มิ.ย. 2559 ]151
333 ประกาศจัดหาพัสดุ (วัสดุสำนักงาน) [ 29 มิ.ย. 2559 ]161
334 ประกาศสรรหาผู้รับจ้างงานตกลงราคา ซ่อมแซมภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ [ 29 มิ.ย. 2559 ]153
335 ประกาศจัดหาพัสดุ (วัสดุการเกษตร) [ 29 มิ.ย. 2559 ]149
336 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม จัดหาพัสดุ (วัสดุไฟฟ้า) จำนวน 12 รายการ [ 24 มิ.ย. 2559 ]165
337 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สรรหาผู้รับจ้างตกลงราคา จำนวน 16 โครงการ [ 24 มิ.ย. 2559 ]155
338 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม จัดหาวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ [ 17 มิ.ย. 2559 ]151
339 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม จัดหาวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ [ 17 มิ.ย. 2559 ]149
340 ประกาศจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งการ (จำนวน 6 รายการ) [ 16 มิ.ย. 2559 ]162
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22