เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th
 
 
 


มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ


วันที่  9 -10  มิถุนายน  2564  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  นำโดย  นายสุนทร  หาญสูงเนิน  นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม  พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่  ได้ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ  ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยมทุกหมู่บ้าน พร้อมกับรับฟังปัญหาต่างๆที่ประชนชนได้รับการเดือนร้อน