เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th
 
 
 


กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564


เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ได้ติดป้ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  ประจำปี  2564  เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุ  บาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์  2564