เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th
 
 
 


พิธีเปิดโครงการ ค้นหาหญิงตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ไว สายใยรักเพื่อพัฒนาการสมวัย


วันที่  19  กุมภาพันธ์  2564 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดย นางสาวภัทรานิษฐ์  อภิทรัพย์ดำรง  ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  ค้นหาหญิงตั้งครรภ์  ฝากครรภ์ไว  สายใยรักเพื่อพัฒนาการสมวัย    ณ  อาคารแพทย์แผนไทย           ศูนย์สุขภาพชุมชนดอนไพล