เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช


วันที่  17  มกราคม  2564   เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายความรำลึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ จังหวัดนครราชสีมา