เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th
 
 
 


บริจาคโลหิต


วันที่  3  พฤศจิกายน  2563 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม    ได้รับความร่วมมือจากสภากาชาดไทย  ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่  5  นครราชสีมา มารับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้  การเสียสละและร่วมทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  ให้ประชาชน ในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม   ตลอดจนได้ทำบุญโดยการบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดนครราชสีมา