เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th
 
 
 


ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563


วันที่  30  ตุลาคม  2563  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้จัดกิจกรรมให้เด็กๆทำกระทงและนำมาลอยบริเวณอ่างน้ำหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม   เพื่อให้เด็กๆได้รู้ถึงประเพณีลอยกระทง