เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th
 
 
 


ขอขอบคุณ ส.ส.


เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมและชาวบ้าน  ขอขอบคุณ นายอภิชา เลิศพชรกมล ส.ส.นครราชสีมา เขต 9  ที่มอบถุงยังชีพและอาหารพร้อมน้ำดื่มให้แก่ชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านคลองบง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา