เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำในเขตเทศบาลตำบล ท่าเยี่ยม ประจำปี 2563


วันที่  17-18  สิงหาคม 2563   เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำในเขตเทศบาลตำบล   ท่าเยี่ยม  ประจำปี  2563  ณ   สระว่ายน้ำโรงแรมโกลด์เดนท์แลนด์รีสอร์ท  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ซึ่งคัดเลือกเด็กจากโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบล  ท่าเยี่ยม   เพื่อสอนให้เด็กและเยาวชนสามารถว่ายน้ำ(ลอยตัว)จนเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำได้  ตลอดจนสามารถช่วยเหลือชีวิต          ผู้จมน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล