เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ประจำปี 2563


   เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน  ประจำปี  2563 ในวันที่  17  กรกฎาคม  2563  ณ  หอประชุมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  โดยมีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม     ผู้นำชุมชนและประชาชนเข้ารับการอบรม เพื่อให้ประชาชนมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นในการดำรงชีวิตประจำวันและกฎหมายป่าไม้  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ในการดำรงชีพและการประกอบอาชีพตลอดจนประโยชน์สูงสุดของสังคมและความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป