เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563


เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  โดย  นายสมศักดิ์ ธรรมวุฒิพงศ์  นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม  พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล   พนักงาน  เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ร่วมจัดพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18  มีนาคม  ของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  พร้อมกับทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์  โดยทำความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ตำบลท่าเยี่ยม  อำเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา