เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019และการจัดทำหน้ากากอนามัย


วันที่  12  มีนาคม  2563  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  โดย  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ การจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง  เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไม่ให้ขยายวงกว้างขึ้น