เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


พิธีบวงสรวงท้าวสุรนารีประจำอำเภอโชคชัย ประจำปี 2563


วันที่   21  กุมภาพันธ์  2563  ที่ผ่านมา  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงท้าวสุรนารีประจำอำเภอโชคชัย  และร่วมเดินขบวนเปิดงาน  ณ  ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  อำเภอโชคชัย   ซึ่งถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมได้มีส่วนร่วมกับอำเภอโชคชัย  ในการสืบสานประเพณี  วัฒนธรรมของท้องถิ่นต่อไป