เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562


เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2562    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  โดยมีการแสดงบนเวทีและการกราบแม่ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  เพื่อให้เด็กได้รู้ถึงความสำคัญของวันแม่ และได้แสดงความรักความผูกพันระหว่างแม่ที่มีต่อลูก