เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ประจำปี 2562


เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้จัดโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ประจำปี 2562 ณ พื้นที่บริเวณสระน้ำด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการป้องกันการพังทลายของดิน โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในการนำ “หญ้าแฝก” มาใช้ในการอนุรักษ์ป้องกันการชะล้าง ป้องกันการพังทลายของดิน ตลอดจนให้ประชาชนได้รับรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของหญ้าแฝก