เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ปี 2562


เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์  2562  ที่ผ่านมา  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ปี 2562 เพื่อตามแนวพระราชดำริและตามพระราโชบาย  เพื่อรองรับการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   ระหว่างวันที่ 4- 6 พฤษภาคม 2562  โดยทำความสะอาดบริเวณรอบสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ตำบลท่าเยี่ยม  อำเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา