เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ทุนและหลักสูตรอบรม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง
กฏหมายระเบียบข้อบังคับ
 
4:31 เกรียนไทยกับค่านิยม 12 ประการ [Official |
[ ดูทั้งหมด ]
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  ประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ฉบับเพิ่มเติม
       เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเพิ่มเติม
 
  ประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ฉบับเพิ่มเติม
  กิจกรรมวันเทศบาล 24 เมษายน 2561
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
  กิจกรรมเฉลิมฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอโชคชัย...
  เข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม
  โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
  7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
  วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560
  โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น การทำน้ำยาอเนกประสงค์
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำในเขตเทศบาลตำบ...

   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง