วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๑๘๒๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน 88 ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดป้ายตัวอักษรปูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายคลองชลประทาน-อ่างห้วยบง หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองชลประทาน ๔๕L หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองชลประทาน ๒R-๕๐L หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง