วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2567
จ้างออกแบบจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน ๑๒๑ โครงการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
1  พ.ค. 2567
จ้างออกแบบจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
30  เม.ย. 2567
จ้างเหมาปรับปรุงพร้อมติดตั้งฝารางระบายน้ำภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ พื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2567
จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๙๕ - ๑๒๘ แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องอัดอากาศออกซิเจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2567
จ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน ๑๒๕ โครงการ