วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (จำนวน ๓ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (จำนวน ๘ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (จำนวน ๒ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุในการจัดงานพิธีการต่างๆ และรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (จำนวน ๕ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๑๘๒๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาย้ายคอยล์ร้อนและติดตั้งตำแหน่งใหม่ของเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนซ่อมสร้างถนนสายกลางบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง