วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ม.ค. 2567
ซื้อของรางวัลในซุ้มกิจกรรม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕๒ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษารถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๘-๔๙๖๒ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาดำเนินการตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๑๘๒๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กพ ๘๙๗๒ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
จ้างออกแบบจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน 19 โครงการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
6  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาดำเนินการตรวจสภาพรถยนต์ส่งนกลาง หมายเลขทะเบียน งพ ๘๒๗๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง