วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าม่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็กและเก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประนอม หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างเหมาดำเนินการตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ EMS หมายเลขทะเบียน ผษ ๑๕๕๙ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายนาจ่าโทน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง