วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2566
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองหุบไผ่ ด้านขวา หมู่ที่ ๔
28  ก.พ. 2566
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายกั้นเขต หมู่ที่ ๓ (ช่วงที่ ๒)
28  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน ๒๐ โครงการ
24  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผฉ ๘๕๓๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบ (Excavator) ๙๕-๑๒๘ HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อกระบอกไฟกระพริบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจ้อย หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการให้เช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ต จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง