เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันปิยมหาราช 2563


เมื่อวันที่  23  ตุลาคม 2563  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม   ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันปิยมหาราช  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ    ณ  หอประชุมอำเภอโชคชัย