เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการวันสำคัญทางศาสนา (วันอาสาฬหบูชา ) ประจำปี 2562


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม   กองการศึกษา ได้จัดโครงการวันสำคัญทางศาสนา (วันอาสาฬหบูชา ) ประจำปี  2562  ณ  วัดบ้านโจด  ตำบลท่าเยี่ยม  อำเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา   เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยได้อย่างเหมาะสมกับวัย